Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}=2
Voeg 2 toe aan beide zijden. Een waarde plus nul retourneert zichzelf.
x=\sqrt{2} x=-\sqrt{2}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x^{2}-2=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze, met een x^{2}-term maar geen x-term, kunnen wel worden opgelost met behulp van de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, zodra ze zijn overgezet naar de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(-2\right)}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, 0 voor b en -2 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\left(-2\right)}}{2}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{8}}{2}
Vermenigvuldig -4 met -2.
x=\frac{0±2\sqrt{2}}{2}
Bereken de vierkantswortel van 8.
x=\sqrt{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{2}}{2} op als ± positief is.
x=-\sqrt{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{2}}{2} op als ± negatief is.
x=\sqrt{2} x=-\sqrt{2}
De vergelijking is nu opgelost.