Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}+x^{2}-6x=0
Gebruik de distributieve eigenschap om x te vermenigvuldigen met x-6.
2x^{2}-6x=0
Combineer x^{2} en x^{2} om 2x^{2} te krijgen.
x\left(2x-6\right)=0
Factoriseer x.
x=0 x=3
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x=0 en 2x-6=0 op.
x^{2}+x^{2}-6x=0
Gebruik de distributieve eigenschap om x te vermenigvuldigen met x-6.
2x^{2}-6x=0
Combineer x^{2} en x^{2} om 2x^{2} te krijgen.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{\left(-6\right)^{2}}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, -6 voor b en 0 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-6\right)±6}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van \left(-6\right)^{2}.
x=\frac{6±6}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -6 is 6.
x=\frac{6±6}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{12}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{6±6}{4} op als ± positief is. Tel 6 op bij 6.
x=3
Deel 12 door 4.
x=\frac{0}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{6±6}{4} op als ± negatief is. Trek 6 af van 6.
x=0
Deel 0 door 4.
x=3 x=0
De vergelijking is nu opgelost.
x^{2}+x^{2}-6x=0
Gebruik de distributieve eigenschap om x te vermenigvuldigen met x-6.
2x^{2}-6x=0
Combineer x^{2} en x^{2} om 2x^{2} te krijgen.
\frac{2x^{2}-6x}{2}=\frac{0}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
x^{2}+\left(-\frac{6}{2}\right)x=\frac{0}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
x^{2}-3x=\frac{0}{2}
Deel -6 door 2.
x^{2}-3x=0
Deel 0 door 2.
x^{2}-3x+\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}
Deel -3, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{3}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{3}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-3x+\frac{9}{4}=\frac{9}{4}
Bereken de wortel van -\frac{3}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}
Factoriseer x^{2}-3x+\frac{9}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{9}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{3}{2}=\frac{3}{2} x-\frac{3}{2}=-\frac{3}{2}
Vereenvoudig.
x=3 x=0
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{3}{2} op.