Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=6 ab=1\times 5=5
Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+5. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
a=1 b=5
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b positief is, zijn a en b positief. Het enige paar is de systeem oplossing.
\left(x^{2}+x\right)+\left(5x+5\right)
Herschrijf x^{2}+6x+5 als \left(x^{2}+x\right)+\left(5x+5\right).
x\left(x+1\right)+5\left(x+1\right)
Factoriseer x in de eerste en 5 in de tweede groep.
\left(x+1\right)\left(x+5\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x+1 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x^{2}+6x+5=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-6±\sqrt{6^{2}-4\times 5}}{2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-6±\sqrt{36-4\times 5}}{2}
Bereken de wortel van 6.
x=\frac{-6±\sqrt{36-20}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 5.
x=\frac{-6±\sqrt{16}}{2}
Tel 36 op bij -20.
x=\frac{-6±4}{2}
Bereken de vierkantswortel van 16.
x=-\frac{2}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-6±4}{2} op als ± positief is. Tel -6 op bij 4.
x=-1
Deel -2 door 2.
x=-\frac{10}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-6±4}{2} op als ± negatief is. Trek 4 af van -6.
x=-5
Deel -10 door 2.
x^{2}+6x+5=\left(x-\left(-1\right)\right)\left(x-\left(-5\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door -1 en x_{2} door -5.
x^{2}+6x+5=\left(x+1\right)\left(x+5\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.