Overslaan en naar de inhoud gaan
$\exponential{x}{2} + 3 x + 2 < 0 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}+3x+2=0
Als u de ongelijkheid wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant. Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}-4\times 1\times 2}}{2}
Alle vergelijkingen met de notatie ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Vervang a door 1, b door 3 en c door 2 in de kwadratische formule.
x=\frac{-3±1}{2}
Voer de berekeningen uit.
x=-1 x=-2
De vergelijking x=\frac{-3±1}{2} oplossen wanneer ± plus en ± minteken is.
\left(x+1\right)\left(x+2\right)<0
Herschrijf de ongelijkheid met behulp van de verkregen oplossingen.
x+1>0 x+2<0
Om het product negatief te kunnen x+1 en x+2 moeten de tegengestelde tekenen zijn. Bekijk de melding wanneer x+1 positief is en x+2 negatief is.
x\in \emptyset
Dit is onwaar voor elke x.
x+2>0 x+1<0
Bekijk de melding wanneer x+2 positief is en x+1 negatief is.
x\in \left(-2,-1\right)
De oplossing die voldoet aan beide ongelijkheden, is x\in \left(-2,-1\right).
x\in \left(-2,-1\right)
De uiteindelijke oplossing is de samenvoeging van de verkregen oplossingen.