Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}+14x+22=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-14±\sqrt{14^{2}-4\times 22}}{2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-14±\sqrt{196-4\times 22}}{2}
Bereken de wortel van 14.
x=\frac{-14±\sqrt{196-88}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 22.
x=\frac{-14±\sqrt{108}}{2}
Tel 196 op bij -88.
x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2}
Bereken de vierkantswortel van 108.
x=\frac{6\sqrt{3}-14}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2} op als ± positief is. Tel -14 op bij 6\sqrt{3}.
x=3\sqrt{3}-7
Deel -14+6\sqrt{3} door 2.
x=\frac{-6\sqrt{3}-14}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2} op als ± negatief is. Trek 6\sqrt{3} af van -14.
x=-3\sqrt{3}-7
Deel -14-6\sqrt{3} door 2.
x^{2}+14x+22=\left(x-\left(3\sqrt{3}-7\right)\right)\left(x-\left(-3\sqrt{3}-7\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door -7+3\sqrt{3} en x_{2} door -7-3\sqrt{3}.