Skip to main content
$x = -\fraction{4}{3} + \squareroot{52} $
Oplossen voor x
Tick mark Image
x toewijzen
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x=-\frac{4}{3}+2\sqrt{13}
Factoriseer 52=2^{2}\times 13. Herschrijf de vierkantswortel van het product \sqrt{2^{2}\times 13} als het product van vierkantswortels \sqrt{2^{2}}\sqrt{13}. Bereken de vierkantswortel van 2^{2}.