Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\left(x-3\right)\left(x^{2}-3x+2\right)
Volgens de stelling over rationale wortels hebben alle rationale wortels van een polynoom de vorm \frac{p}{q}, waarbij p de constante term -6 deelt en q de leidende coëfficiënt 1 deelt. Een van deze wortels is 3. Factoriseer de polynoom door deze te delen door x-3.
a+b=-3 ab=1\times 2=2
Houd rekening met x^{2}-3x+2. Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+2. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
a=-2 b=-1
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Het enige paar is de systeem oplossing.
\left(x^{2}-2x\right)+\left(-x+2\right)
Herschrijf x^{2}-3x+2 als \left(x^{2}-2x\right)+\left(-x+2\right).
x\left(x-2\right)-\left(x-2\right)
Factoriseer x in de eerste en -1 in de tweede groep.
\left(x-2\right)\left(x-1\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-2 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
\left(x-3\right)\left(x-2\right)\left(x-1\right)
Herschrijf de volledige gefactoriseerde expressie.