Skip to main content
$-2 \exponential{x}{2} + 8 x + 4 $
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-2x^{2}+8x+4=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-8±\sqrt{8^{2}-4\left(-2\right)\times 4}}{2\left(-2\right)}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-8±\sqrt{64-4\left(-2\right)\times 4}}{2\left(-2\right)}
Bereken de wortel van 8.
x=\frac{-8±\sqrt{64+8\times 4}}{2\left(-2\right)}
Vermenigvuldig -4 met -2.
x=\frac{-8±\sqrt{64+32}}{2\left(-2\right)}
Vermenigvuldig 8 met 4.
x=\frac{-8±\sqrt{96}}{2\left(-2\right)}
Tel 64 op bij 32.
x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{2\left(-2\right)}
Bereken de vierkantswortel van 96.
x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4}
Vermenigvuldig 2 met -2.
x=\frac{4\sqrt{6}-8}{-4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4} op als ± positief is. Tel -8 op bij 4\sqrt{6}.
x=2-\sqrt{6}
Deel -8+4\sqrt{6} door -4.
x=\frac{-4\sqrt{6}-8}{-4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4} op als ± negatief is. Trek 4\sqrt{6} af van -8.
x=\sqrt{6}+2
Deel -8-4\sqrt{6} door -4.
-2x^{2}+8x+4=-2\left(x-\left(2-\sqrt{6}\right)\right)\left(x-\left(\sqrt{6}+2\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 2-\sqrt{6} en x_{2} door 2+\sqrt{6}.