Skip to main content
$\exponential{b}{2} - 4 b + 4 = 0 $
Oplossen voor b
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-4 ab=4
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u b^{2}-4b+4 met de formule b^{2}+\left(a+b\right)b+ab=\left(b+a\right)\left(b+b\right). Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-4 -2,-2
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 4 geven weergeven.
-1-4=-5 -2-2=-4
Bereken de som voor elk paar.
a=-2 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -4 geeft.
\left(b-2\right)\left(b-2\right)
Herschrijf de gefactoriseerde expressie \left(b+a\right)\left(b+b\right) met de verkregen waarden.
\left(b-2\right)^{2}
Herschrijf als een tweetermige wortel.
b=2
Als u de oplossing van de vergelijking zoekt, moet u b-2=0 oplossen.
a+b=-4 ab=1\times 4=4
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als b^{2}+ab+bb+4. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-4 -2,-2
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 4 geven weergeven.
-1-4=-5 -2-2=-4
Bereken de som voor elk paar.
a=-2 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -4 geeft.
\left(b^{2}-2b\right)+\left(-2b+4\right)
Herschrijf b^{2}-4b+4 als \left(b^{2}-2b\right)+\left(-2b+4\right).
b\left(b-2\right)-2\left(b-2\right)
Factoriseer b in de eerste en -2 in de tweede groep.
\left(b-2\right)\left(b-2\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term b-2 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
\left(b-2\right)^{2}
Herschrijf als een tweetermige wortel.
b=2
Als u de oplossing van de vergelijking zoekt, moet u b-2=0 oplossen.
b^{2}-4b+4=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\times 4}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, -4 voor b en 4 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-4\times 4}}{2}
Bereken de wortel van -4.
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-16}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 4.
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{0}}{2}
Tel 16 op bij -16.
b=-\frac{-4}{2}
Bereken de vierkantswortel van 0.
b=\frac{4}{2}
Het tegenovergestelde van -4 is 4.
b=2
Deel 4 door 2.
b^{2}-4b+4=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
\left(b-2\right)^{2}=0
Factoriseer b^{2}-4b+4. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(b-2\right)^{2}}=\sqrt{0}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
b-2=0 b-2=0
Vereenvoudig.
b=2 b=2
Tel aan beide kanten van de vergelijking 2 op.
b=2
De vergelijking is nu opgelost. Oplossingen zijn hetzelfde.