Skip to main content
$\exponential{a}{3} - 4 \exponential{a}{2} + 2 a - 1 $
Differentieer ten opzichte van a
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

3a^{3-1}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
De afgeleide van een polynoom is de som van de afgeleiden van de bijbehorende termen. De afgeleide van een constante term is 0. De afgeleide van ax^{n} is nax^{n-1}.
3a^{2}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
Trek 1 af van 3.
3a^{2}-8a^{2-1}+2a^{1-1}
Vermenigvuldig 2 met -4.
3a^{2}-8a^{1}+2a^{1-1}
Trek 1 af van 2.
3a^{2}-8a^{1}+2a^{0}
Trek 1 af van 1.
3a^{2}-8a+2a^{0}
Voor elke term t, t^{1}=t.
3a^{2}-8a+2\times 1
Voor elke term t, met uitzondering van 0, t^{0}=1.
3a^{2}-8a+2
Voor elke term t, t\times 1=t en 1t=t.