Skip to main content
$\subscript{T}{2} = \fraction{1.520 m m * 290 K}{380 m m} $
Oplossen voor K
Tick mark Image
Oplossen voor T_2
Tick mark Image

Delen

T_{2}\times 380m^{2}=1.52mm\times 290K
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 380m^{2}.
T_{2}\times 380m^{2}=1.52m^{2}\times 290K
Vermenigvuldig m en m om m^{2} te krijgen.
T_{2}\times 380m^{2}=440.8m^{2}K
Vermenigvuldig 1.52 en 290 om 440.8 te krijgen.
440.8m^{2}K=T_{2}\times 380m^{2}
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
\frac{2204m^{2}}{5}K=380T_{2}m^{2}
De vergelijking heeft de standaardvorm.
\frac{5\times \left(\frac{2204m^{2}}{5}\right)K}{2204m^{2}}=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
Deel beide zijden van de vergelijking door 440.8m^{2}.
K=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
Delen door 440.8m^{2} maakt de vermenigvuldiging met 440.8m^{2} ongedaan.
K=\frac{25T_{2}}{29}
Deel 380T_{2}m^{2} door 440.8m^{2}.
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380mm}
Vermenigvuldig m en m om m^{2} te krijgen.
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380m^{2}}
Vermenigvuldig m en m om m^{2} te krijgen.
T_{2}=\frac{1.52\times 29K}{38}
Streep 10m^{2} weg in de teller en in de noemer.
T_{2}=\frac{44.08K}{38}
Vermenigvuldig 1.52 en 29 om 44.08 te krijgen.
T_{2}=1.16K
Deel 44.08K door 38 om 1.16K te krijgen.