Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x\left(9+16x\right)
Factoriseer x.
16x^{2}+9x=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-9±\sqrt{9^{2}}}{2\times 16}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-9±9}{2\times 16}
Bereken de vierkantswortel van 9^{2}.
x=\frac{-9±9}{32}
Vermenigvuldig 2 met 16.
x=\frac{0}{32}
Los nu de vergelijking x=\frac{-9±9}{32} op als ± positief is. Tel -9 op bij 9.
x=0
Deel 0 door 32.
x=-\frac{18}{32}
Los nu de vergelijking x=\frac{-9±9}{32} op als ± negatief is. Trek 9 af van -9.
x=-\frac{9}{16}
Vereenvoudig de breuk \frac{-18}{32} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
16x^{2}+9x=16x\left(x-\left(-\frac{9}{16}\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 0 en x_{2} door -\frac{9}{16}.
16x^{2}+9x=16x\left(x+\frac{9}{16}\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.
16x^{2}+9x=16x\times \frac{16x+9}{16}
Tel \frac{9}{16} op bij x door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
16x^{2}+9x=x\left(16x+9\right)
Streep de grootste gemene deler 16 in 16 en 16 tegen elkaar weg.