Skip to main content
$96 = \fraction{1}{2} (14.6 * x) $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

96=\frac{1}{2}\times \left(\frac{73}{5}\right)x
Converteer het decimale getal 14.6 naar de breuk \frac{146}{10}. Vereenvoudig de breuk \frac{146}{10} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
96=\frac{1\times 73}{2\times 5}x
Vermenigvuldig \frac{1}{2} met \frac{73}{5} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
96=\frac{73}{10}x
Vermenigvuldig in de breuk \frac{1\times 73}{2\times 5}.
\frac{73}{10}x=96
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
x=96\times \left(\frac{10}{73}\right)
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met \frac{10}{73}, het omgekeerde van \frac{73}{10}.
x=\frac{96\times 10}{73}
Druk 96\times \left(\frac{10}{73}\right) uit als een enkele breuk.
x=\frac{960}{73}
Vermenigvuldig 96 en 10 om 960 te krijgen.