Skip to main content
$9 = \fraction{K (2) \exponential{(3)}{2}}{8} $
Oplossen voor K
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

9\times 8=K\times 2\times 3^{2}
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 8.
72=K\times 2\times 3^{2}
Vermenigvuldig 9 en 8 om 72 te krijgen.
72=K\times 2\times 9
Bereken 3 tot de macht van 2 en krijg 9.
72=K\times 18
Vermenigvuldig 2 en 9 om 18 te krijgen.
K\times 18=72
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
K=\frac{72}{18}
Deel beide zijden van de vergelijking door 18.
K=4
Deel 72 door 18 om 4 te krijgen.