Skip to main content
6, point, 6, times, 3, slash, 290
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\frac{19.8}{290}
Vermenigvuldig 6.6 en 3 om 19.8 te krijgen.
\frac{198}{2900}
Vergroot \frac{19.8}{290} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 10.
\frac{99}{1450}
Vereenvoudig de breuk \frac{198}{2900} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.