Skip to main content
$6 = \fraction{a}{4} + 2 $
Oplossen voor a
Tick mark Image

Delen

24=a+8
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 4.
a+8=24
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
a=24-8
Trek aan beide kanten 8 af.
a=16
Trek 8 af van 24 om 16 te krijgen.