Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x (complex solution)
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-x^{2}+3x+5=12
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
-x^{2}+3x+5-12=12-12
Trek aan beide kanten van de vergelijking 12 af.
-x^{2}+3x+5-12=0
Als u 12 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
-x^{2}+3x-7=0
Trek 12 af van 5.
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}-4\left(-1\right)\left(-7\right)}}{2\left(-1\right)}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer -1 voor a, 3 voor b en -7 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-3±\sqrt{9-4\left(-1\right)\left(-7\right)}}{2\left(-1\right)}
Bereken de wortel van 3.
x=\frac{-3±\sqrt{9+4\left(-7\right)}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig -4 met -1.
x=\frac{-3±\sqrt{9-28}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig 4 met -7.
x=\frac{-3±\sqrt{-19}}{2\left(-1\right)}
Tel 9 op bij -28.
x=\frac{-3±\sqrt{19}i}{2\left(-1\right)}
Bereken de vierkantswortel van -19.
x=\frac{-3±\sqrt{19}i}{-2}
Vermenigvuldig 2 met -1.
x=\frac{-3+\sqrt{19}i}{-2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-3±\sqrt{19}i}{-2} op als ± positief is. Tel -3 op bij i\sqrt{19}.
x=\frac{-\sqrt{19}i+3}{2}
Deel -3+i\sqrt{19} door -2.
x=\frac{-\sqrt{19}i-3}{-2}
Los nu de vergelijking x=\frac{-3±\sqrt{19}i}{-2} op als ± negatief is. Trek i\sqrt{19} af van -3.
x=\frac{3+\sqrt{19}i}{2}
Deel -3-i\sqrt{19} door -2.
x=\frac{-\sqrt{19}i+3}{2} x=\frac{3+\sqrt{19}i}{2}
De vergelijking is nu opgelost.
-x^{2}+3x+5=12
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
-x^{2}+3x+5-5=12-5
Trek aan beide kanten van de vergelijking 5 af.
-x^{2}+3x=12-5
Als u 5 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
-x^{2}+3x=7
Trek 5 af van 12.
\frac{-x^{2}+3x}{-1}=\frac{7}{-1}
Deel beide zijden van de vergelijking door -1.
x^{2}+\frac{3}{-1}x=\frac{7}{-1}
Delen door -1 maakt de vermenigvuldiging met -1 ongedaan.
x^{2}-3x=\frac{7}{-1}
Deel 3 door -1.
x^{2}-3x=-7
Deel 7 door -1.
x^{2}-3x+\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}=-7+\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}
Deel -3, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{3}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{3}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-3x+\frac{9}{4}=-7+\frac{9}{4}
Bereken de wortel van -\frac{3}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-3x+\frac{9}{4}=-\frac{19}{4}
Tel -7 op bij \frac{9}{4}.
\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}=-\frac{19}{4}
Factoriseer x^{2}-3x+\frac{9}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{19}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{3}{2}=\frac{\sqrt{19}i}{2} x-\frac{3}{2}=-\frac{\sqrt{19}i}{2}
Vereenvoudig.
x=\frac{3+\sqrt{19}i}{2} x=\frac{-\sqrt{19}i+3}{2}
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{3}{2} op.