Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

521-42x+x^{2}-x^{2}=289
Tel 421 en 100 op om 521 te krijgen.
521-42x=289
Combineer x^{2} en -x^{2} om 0 te krijgen.
-42x=289-521
Trek aan beide kanten 521 af.
-42x=-232
Trek 521 af van 289 om -232 te krijgen.
x=\frac{-232}{-42}
Deel beide zijden van de vergelijking door -42.
x=\frac{116}{21}
Vereenvoudig de breuk \frac{-232}{-42} tot de kleinste termen door -2 af te trekken en weg te strepen.