Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

4x^{2}-6-4x=0
Trek aan beide kanten 4x af.
4x^{2}-4x-6=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\times 4\left(-6\right)}}{2\times 4}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 4 voor a, -4 voor b en -6 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-4\times 4\left(-6\right)}}{2\times 4}
Bereken de wortel van -4.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-16\left(-6\right)}}{2\times 4}
Vermenigvuldig -4 met 4.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16+96}}{2\times 4}
Vermenigvuldig -16 met -6.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{112}}{2\times 4}
Tel 16 op bij 96.
x=\frac{-\left(-4\right)±4\sqrt{7}}{2\times 4}
Bereken de vierkantswortel van 112.
x=\frac{4±4\sqrt{7}}{2\times 4}
Het tegenovergestelde van -4 is 4.
x=\frac{4±4\sqrt{7}}{8}
Vermenigvuldig 2 met 4.
x=\frac{4\sqrt{7}+4}{8}
Los nu de vergelijking x=\frac{4±4\sqrt{7}}{8} op als ± positief is. Tel 4 op bij 4\sqrt{7}.
x=\frac{\sqrt{7}+1}{2}
Deel 4+4\sqrt{7} door 8.
x=\frac{4-4\sqrt{7}}{8}
Los nu de vergelijking x=\frac{4±4\sqrt{7}}{8} op als ± negatief is. Trek 4\sqrt{7} af van 4.
x=\frac{1-\sqrt{7}}{2}
Deel 4-4\sqrt{7} door 8.
x=\frac{\sqrt{7}+1}{2} x=\frac{1-\sqrt{7}}{2}
De vergelijking is nu opgelost.
4x^{2}-6-4x=0
Trek aan beide kanten 4x af.
4x^{2}-4x=6
Voeg 6 toe aan beide zijden. Een waarde plus nul retourneert zichzelf.
\frac{4x^{2}-4x}{4}=\frac{6}{4}
Deel beide zijden van de vergelijking door 4.
x^{2}+\left(-\frac{4}{4}\right)x=\frac{6}{4}
Delen door 4 maakt de vermenigvuldiging met 4 ongedaan.
x^{2}-x=\frac{6}{4}
Deel -4 door 4.
x^{2}-x=\frac{3}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{6}{4} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
x^{2}-x+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{3}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}
Deel -1, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{1}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{1}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=\frac{3}{2}+\frac{1}{4}
Bereken de wortel van -\frac{1}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=\frac{7}{4}
Tel \frac{3}{2} op bij \frac{1}{4} door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{7}{4}
Factoriseer x^{2}-x+\frac{1}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{7}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{7}}{2} x-\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{7}}{2}
Vereenvoudig.
x=\frac{\sqrt{7}+1}{2} x=\frac{1-\sqrt{7}}{2}
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{1}{2} op.