Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor t
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

301+2t^{2}-300t=0
Trek aan beide kanten 300t af.
2t^{2}-300t+301=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
t=\frac{-\left(-300\right)±\sqrt{\left(-300\right)^{2}-4\times 2\times 301}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, -300 voor b en 301 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
t=\frac{-\left(-300\right)±\sqrt{90000-4\times 2\times 301}}{2\times 2}
Bereken de wortel van -300.
t=\frac{-\left(-300\right)±\sqrt{90000-8\times 301}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
t=\frac{-\left(-300\right)±\sqrt{90000-2408}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met 301.
t=\frac{-\left(-300\right)±\sqrt{87592}}{2\times 2}
Tel 90000 op bij -2408.
t=\frac{-\left(-300\right)±2\sqrt{21898}}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 87592.
t=\frac{300±2\sqrt{21898}}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -300 is 300.
t=\frac{300±2\sqrt{21898}}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
t=\frac{2\sqrt{21898}+300}{4}
Los nu de vergelijking t=\frac{300±2\sqrt{21898}}{4} op als ± positief is. Tel 300 op bij 2\sqrt{21898}.
t=\frac{\sqrt{21898}}{2}+75
Deel 300+2\sqrt{21898} door 4.
t=\frac{300-2\sqrt{21898}}{4}
Los nu de vergelijking t=\frac{300±2\sqrt{21898}}{4} op als ± negatief is. Trek 2\sqrt{21898} af van 300.
t=-\frac{\sqrt{21898}}{2}+75
Deel 300-2\sqrt{21898} door 4.
t=\frac{\sqrt{21898}}{2}+75 t=-\frac{\sqrt{21898}}{2}+75
De vergelijking is nu opgelost.
301+2t^{2}-300t=0
Trek aan beide kanten 300t af.
2t^{2}-300t=-301
Trek aan beide kanten 301 af. Een waarde afgetrokken van nul retourneert de bijbehorende negatie.
\frac{2t^{2}-300t}{2}=-\frac{301}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
t^{2}+\left(-\frac{300}{2}\right)t=-\frac{301}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
t^{2}-150t=-\frac{301}{2}
Deel -300 door 2.
t^{2}-150t+\left(-75\right)^{2}=-\frac{301}{2}+\left(-75\right)^{2}
Deel -150, de coëfficiënt van de x term door 2 om -75 op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -75 toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
t^{2}-150t+5625=-\frac{301}{2}+5625
Bereken de wortel van -75.
t^{2}-150t+5625=\frac{10949}{2}
Tel -\frac{301}{2} op bij 5625.
\left(t-75\right)^{2}=\frac{10949}{2}
Factoriseer t^{2}-150t+5625. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(t-75\right)^{2}}=\sqrt{\frac{10949}{2}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
t-75=\frac{\sqrt{21898}}{2} t-75=-\frac{\sqrt{21898}}{2}
Vereenvoudig.
t=\frac{\sqrt{21898}}{2}+75 t=-\frac{\sqrt{21898}}{2}+75
Tel aan beide kanten van de vergelijking 75 op.