Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x\left(3x-24\right)=0
Factoriseer x.
x=0 x=8
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x=0 en 3x-24=0 op.
3x^{2}-24x=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-24\right)±\sqrt{\left(-24\right)^{2}}}{2\times 3}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 3 voor a, -24 voor b en 0 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-24\right)±24}{2\times 3}
Bereken de vierkantswortel van \left(-24\right)^{2}.
x=\frac{24±24}{2\times 3}
Het tegenovergestelde van -24 is 24.
x=\frac{24±24}{6}
Vermenigvuldig 2 met 3.
x=\frac{48}{6}
Los nu de vergelijking x=\frac{24±24}{6} op als ± positief is. Tel 24 op bij 24.
x=8
Deel 48 door 6.
x=\frac{0}{6}
Los nu de vergelijking x=\frac{24±24}{6} op als ± negatief is. Trek 24 af van 24.
x=0
Deel 0 door 6.
x=8 x=0
De vergelijking is nu opgelost.
3x^{2}-24x=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
\frac{3x^{2}-24x}{3}=\frac{0}{3}
Deel beide zijden van de vergelijking door 3.
x^{2}+\left(-\frac{24}{3}\right)x=\frac{0}{3}
Delen door 3 maakt de vermenigvuldiging met 3 ongedaan.
x^{2}-8x=\frac{0}{3}
Deel -24 door 3.
x^{2}-8x=0
Deel 0 door 3.
x^{2}-8x+\left(-4\right)^{2}=\left(-4\right)^{2}
Deel -8, de coëfficiënt van de x term door 2 om -4 op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -4 toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-8x+16=16
Bereken de wortel van -4.
\left(x-4\right)^{2}=16
Factoriseer x^{2}-8x+16. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-4\right)^{2}}=\sqrt{16}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-4=4 x-4=-4
Vereenvoudig.
x=8 x=0
Tel aan beide kanten van de vergelijking 4 op.