Skip to main content
$21 \exponential{m}{3} \exponential{n}{2} + 3 m \exponential{n}{2} - 6 m \exponential{n}{3} + 9 \exponential{m}{2} \exponential{n}{2} $
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

3\left(7m^{3}n^{2}+mn^{2}-2mn^{3}+3m^{2}n^{2}\right)
Factoriseer 3.
mn^{2}\left(7m^{2}+1-2n+3m\right)
Houd rekening met 7m^{3}n^{2}+mn^{2}-2mn^{3}+3m^{2}n^{2}. Factoriseer mn^{2}.
3mn^{2}\left(7m^{2}+1-2n+3m\right)
Herschrijf de volledige gefactoriseerde expressie.