Skip to main content
206, point, 8, slash, 7, point, 95
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\frac{20680}{795}
Vergroot \frac{206.8}{7.95} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 100.
\frac{4136}{159}
Vereenvoudig de breuk \frac{20680}{795} tot de kleinste termen door 5 af te trekken en weg te strepen.