Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-1 ab=2\left(-36\right)=-72
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als 2x^{2}+ax+bx-36. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-72 2,-36 3,-24 4,-18 6,-12 8,-9
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -72 geven weergeven.
1-72=-71 2-36=-34 3-24=-21 4-18=-14 6-12=-6 8-9=-1
Bereken de som voor elk paar.
a=-9 b=8
De oplossing is het paar dat de som -1 geeft.
\left(2x^{2}-9x\right)+\left(8x-36\right)
Herschrijf 2x^{2}-x-36 als \left(2x^{2}-9x\right)+\left(8x-36\right).
x\left(2x-9\right)+4\left(2x-9\right)
Factoriseer x in de eerste en 4 in de tweede groep.
\left(2x-9\right)\left(x+4\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term 2x-9 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=\frac{9}{2} x=-4
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u 2x-9=0 en x+4=0 op.
2x^{2}-x-36=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4\times 2\left(-36\right)}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, -1 voor b en -36 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-8\left(-36\right)}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1+288}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met -36.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{289}}{2\times 2}
Tel 1 op bij 288.
x=\frac{-\left(-1\right)±17}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 289.
x=\frac{1±17}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -1 is 1.
x=\frac{1±17}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{18}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±17}{4} op als ± positief is. Tel 1 op bij 17.
x=\frac{9}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{18}{4} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
x=-\frac{16}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±17}{4} op als ± negatief is. Trek 17 af van 1.
x=-4
Deel -16 door 4.
x=\frac{9}{2} x=-4
De vergelijking is nu opgelost.
2x^{2}-x-36=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
2x^{2}-x-36-\left(-36\right)=-\left(-36\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 36 op.
2x^{2}-x=-\left(-36\right)
Als u -36 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
2x^{2}-x=36
Trek -36 af van 0.
\frac{2x^{2}-x}{2}=\frac{36}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
x^{2}-\frac{1}{2}x=\frac{36}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
x^{2}-\frac{1}{2}x=18
Deel 36 door 2.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}=18+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}
Deel -\frac{1}{2}, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{1}{4} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{1}{4} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=18+\frac{1}{16}
Bereken de wortel van -\frac{1}{4} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=\frac{289}{16}
Tel 18 op bij \frac{1}{16}.
\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}=\frac{289}{16}
Factoriseer x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{289}{16}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{1}{4}=\frac{17}{4} x-\frac{1}{4}=-\frac{17}{4}
Vereenvoudig.
x=\frac{9}{2} x=-4
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{1}{4} op.