Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

2\left(x^{2}-3x-40\right)
Factoriseer 2.
a+b=-3 ab=1\left(-40\right)=-40
Houd rekening met x^{2}-3x-40. Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx-40. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-40 2,-20 4,-10 5,-8
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -40 geven weergeven.
1-40=-39 2-20=-18 4-10=-6 5-8=-3
Bereken de som voor elk paar.
a=-8 b=5
De oplossing is het paar dat de som -3 geeft.
\left(x^{2}-8x\right)+\left(5x-40\right)
Herschrijf x^{2}-3x-40 als \left(x^{2}-8x\right)+\left(5x-40\right).
x\left(x-8\right)+5\left(x-8\right)
Factoriseer x in de eerste en 5 in de tweede groep.
\left(x-8\right)\left(x+5\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-8 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
2\left(x-8\right)\left(x+5\right)
Herschrijf de volledige gefactoriseerde expressie.
2x^{2}-6x-80=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{\left(-6\right)^{2}-4\times 2\left(-80\right)}}{2\times 2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36-4\times 2\left(-80\right)}}{2\times 2}
Bereken de wortel van -6.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36-8\left(-80\right)}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{36+640}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met -80.
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{676}}{2\times 2}
Tel 36 op bij 640.
x=\frac{-\left(-6\right)±26}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 676.
x=\frac{6±26}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -6 is 6.
x=\frac{6±26}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{32}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{6±26}{4} op als ± positief is. Tel 6 op bij 26.
x=8
Deel 32 door 4.
x=-\frac{20}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{6±26}{4} op als ± negatief is. Trek 26 af van 6.
x=-5
Deel -20 door 4.
2x^{2}-6x-80=2\left(x-8\right)\left(x-\left(-5\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 8 en x_{2} door -5.
2x^{2}-6x-80=2\left(x-8\right)\left(x+5\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.