Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-3 ab=2\left(-5\right)=-10
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als 2x^{2}+ax+bx-5. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-10 2,-5
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -10 geven weergeven.
1-10=-9 2-5=-3
Bereken de som voor elk paar.
a=-5 b=2
De oplossing is het paar dat de som -3 geeft.
\left(2x^{2}-5x\right)+\left(2x-5\right)
Herschrijf 2x^{2}-3x-5 als \left(2x^{2}-5x\right)+\left(2x-5\right).
x\left(2x-5\right)+2x-5
Factoriseer x2x^{2}-5x.
\left(2x-5\right)\left(x+1\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term 2x-5 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=\frac{5}{2} x=-1
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u 2x-5=0 en x+1=0 op.
2x^{2}-3x-5=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{\left(-3\right)^{2}-4\times 2\left(-5\right)}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, -3 voor b en -5 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-4\times 2\left(-5\right)}}{2\times 2}
Bereken de wortel van -3.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-8\left(-5\right)}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+40}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met -5.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{49}}{2\times 2}
Tel 9 op bij 40.
x=\frac{-\left(-3\right)±7}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 49.
x=\frac{3±7}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -3 is 3.
x=\frac{3±7}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{10}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{3±7}{4} op als ± positief is. Tel 3 op bij 7.
x=\frac{5}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{10}{4} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
x=-\frac{4}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{3±7}{4} op als ± negatief is. Trek 7 af van 3.
x=-1
Deel -4 door 4.
x=\frac{5}{2} x=-1
De vergelijking is nu opgelost.
2x^{2}-3x-5=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
2x^{2}-3x-5-\left(-5\right)=-\left(-5\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 5 op.
2x^{2}-3x=-\left(-5\right)
Als u -5 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
2x^{2}-3x=5
Trek -5 af van 0.
\frac{2x^{2}-3x}{2}=\frac{5}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
x^{2}-\frac{3}{2}x=\frac{5}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
x^{2}-\frac{3}{2}x+\left(-\frac{3}{4}\right)^{2}=\frac{5}{2}+\left(-\frac{3}{4}\right)^{2}
Deel -\frac{3}{2}, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{3}{4} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{3}{4} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}=\frac{5}{2}+\frac{9}{16}
Bereken de wortel van -\frac{3}{4} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}=\frac{49}{16}
Tel \frac{5}{2} op bij \frac{9}{16} door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
\left(x-\frac{3}{4}\right)^{2}=\frac{49}{16}
Factoriseer x^{2}-\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{3}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{49}{16}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{3}{4}=\frac{7}{4} x-\frac{3}{4}=-\frac{7}{4}
Vereenvoudig.
x=\frac{5}{2} x=-1
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{3}{4} op.