Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

2x^{2}+9x-1=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-9±\sqrt{9^{2}-4\times 2\left(-1\right)}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, 9 voor b en -1 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-9±\sqrt{81-4\times 2\left(-1\right)}}{2\times 2}
Bereken de wortel van 9.
x=\frac{-9±\sqrt{81-8\left(-1\right)}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-9±\sqrt{81+8}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met -1.
x=\frac{-9±\sqrt{89}}{2\times 2}
Tel 81 op bij 8.
x=\frac{-9±\sqrt{89}}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{\sqrt{89}-9}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-9±\sqrt{89}}{4} op als ± positief is. Tel -9 op bij \sqrt{89}.
x=\frac{-\sqrt{89}-9}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-9±\sqrt{89}}{4} op als ± negatief is. Trek \sqrt{89} af van -9.
x=\frac{\sqrt{89}-9}{4} x=\frac{-\sqrt{89}-9}{4}
De vergelijking is nu opgelost.
2x^{2}+9x-1=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
2x^{2}+9x-1-\left(-1\right)=-\left(-1\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 1 op.
2x^{2}+9x=-\left(-1\right)
Als u -1 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
2x^{2}+9x=1
Trek -1 af van 0.
\frac{2x^{2}+9x}{2}=\frac{1}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
x^{2}+\frac{9}{2}x=\frac{1}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
x^{2}+\frac{9}{2}x+\left(\frac{9}{4}\right)^{2}=\frac{1}{2}+\left(\frac{9}{4}\right)^{2}
Deel \frac{9}{2}, de coëfficiënt van de x term door 2 om \frac{9}{4} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van \frac{9}{4} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}+\frac{9}{2}x+\frac{81}{16}=\frac{1}{2}+\frac{81}{16}
Bereken de wortel van \frac{9}{4} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}+\frac{9}{2}x+\frac{81}{16}=\frac{89}{16}
Tel \frac{1}{2} op bij \frac{81}{16} door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
\left(x+\frac{9}{4}\right)^{2}=\frac{89}{16}
Factoriseer x^{2}+\frac{9}{2}x+\frac{81}{16}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{9}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{89}{16}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x+\frac{9}{4}=\frac{\sqrt{89}}{4} x+\frac{9}{4}=-\frac{\sqrt{89}}{4}
Vereenvoudig.
x=\frac{\sqrt{89}-9}{4} x=\frac{-\sqrt{89}-9}{4}
Trek aan beide kanten van de vergelijking \frac{9}{4} af.