Overslaan en naar de inhoud gaan
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x\left(2x+3\right)
Factoriseer x.
2x^{2}+3x=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}}}{2\times 2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-3±3}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 3^{2}.
x=\frac{-3±3}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{0}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-3±3}{4} op als ± positief is. Tel -3 op bij 3.
x=0
Deel 0 door 4.
x=-\frac{6}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-3±3}{4} op als ± negatief is. Trek 3 af van -3.
x=-\frac{3}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{-6}{4} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
2x^{2}+3x=2x\left(x-\left(-\frac{3}{2}\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door 0 en x_{2} door -\frac{3}{2}.
2x^{2}+3x=2x\left(x+\frac{3}{2}\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.
2x^{2}+3x=2x\times \frac{2x+3}{2}
Tel \frac{3}{2} op bij x door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
2x^{2}+3x=x\left(2x+3\right)
Streep de grootste gemene deler 2 in 2 en 2 tegen elkaar weg.