Skip to main content
$2 \exponential{x}{2} + 16 x + 24 $
Factoriseren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

2\left(x^{2}+8x+12\right)
Factoriseer 2.
a+b=8 ab=1\times 12=12
Houd rekening met x^{2}+8x+12. Factoriseer de expressie door te groeperen. De expressie moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+12. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,12 2,6 3,4
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b positief is, zijn a en b positief. Alle paren met gehele getallen die een product 12 geven weergeven.
1+12=13 2+6=8 3+4=7
Bereken de som voor elk paar.
a=2 b=6
De oplossing is het paar dat de som 8 geeft.
\left(x^{2}+2x\right)+\left(6x+12\right)
Herschrijf x^{2}+8x+12 als \left(x^{2}+2x\right)+\left(6x+12\right).
x\left(x+2\right)+6\left(x+2\right)
Factoriseer x in de eerste en 6 in de tweede groep.
\left(x+2\right)\left(x+6\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x+2 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
2\left(x+2\right)\left(x+6\right)
Herschrijf de volledige gefactoriseerde expressie.
2x^{2}+16x+24=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-16±\sqrt{16^{2}-4\times 2\times 24}}{2\times 2}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-16±\sqrt{256-4\times 2\times 24}}{2\times 2}
Bereken de wortel van 16.
x=\frac{-16±\sqrt{256-8\times 24}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-16±\sqrt{256-192}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met 24.
x=\frac{-16±\sqrt{64}}{2\times 2}
Tel 256 op bij -192.
x=\frac{-16±8}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 64.
x=\frac{-16±8}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{-8}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-16±8}{4} op als ± positief is. Tel -16 op bij 8.
x=-2
Deel -8 door 4.
x=\frac{-24}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-16±8}{4} op als ± negatief is. Trek 8 af van -16.
x=-6
Deel -24 door 4.
2x^{2}+16x+24=2\left(x-\left(-2\right)\right)\left(x-\left(-6\right)\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door -2 en x_{2} door -6.
2x^{2}+16x+24=2\left(x+2\right)\left(x+6\right)
Vereenvoudig alle uitdrukkingen in de formule p-\left(-q\right) naar p+q.