Skip to main content
$2 \exponential{(y - 1)}{-3} + (y + 3) = 5 (y + 1) $
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen