Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-11 ab=2\left(-40\right)=-80
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als 2x^{2}+ax+bx-40. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-80 2,-40 4,-20 5,-16 8,-10
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -80 geven weergeven.
1-80=-79 2-40=-38 4-20=-16 5-16=-11 8-10=-2
Bereken de som voor elk paar.
a=-16 b=5
De oplossing is het paar dat de som -11 geeft.
\left(2x^{2}-16x\right)+\left(5x-40\right)
Herschrijf 2x^{2}-11x-40 als \left(2x^{2}-16x\right)+\left(5x-40\right).
2x\left(x-8\right)+5\left(x-8\right)
Factoriseer 2x in de eerste en 5 in de tweede groep.
\left(x-8\right)\left(2x+5\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-8 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=8 x=-\frac{5}{2}
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-8=0 en 2x+5=0 op.
2x^{2}-11x-40=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{\left(-11\right)^{2}-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 2 voor a, -11 voor b en -40 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
Bereken de wortel van -11.
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121-8\left(-40\right)}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -4 met 2.
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{121+320}}{2\times 2}
Vermenigvuldig -8 met -40.
x=\frac{-\left(-11\right)±\sqrt{441}}{2\times 2}
Tel 121 op bij 320.
x=\frac{-\left(-11\right)±21}{2\times 2}
Bereken de vierkantswortel van 441.
x=\frac{11±21}{2\times 2}
Het tegenovergestelde van -11 is 11.
x=\frac{11±21}{4}
Vermenigvuldig 2 met 2.
x=\frac{32}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{11±21}{4} op als ± positief is. Tel 11 op bij 21.
x=8
Deel 32 door 4.
x=-\frac{10}{4}
Los nu de vergelijking x=\frac{11±21}{4} op als ± negatief is. Trek 21 af van 11.
x=-\frac{5}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{-10}{4} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
x=8 x=-\frac{5}{2}
De vergelijking is nu opgelost.
2x^{2}-11x-40=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
2x^{2}-11x-40-\left(-40\right)=-\left(-40\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 40 op.
2x^{2}-11x=-\left(-40\right)
Als u -40 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
2x^{2}-11x=40
Trek -40 af van 0.
\frac{2x^{2}-11x}{2}=\frac{40}{2}
Deel beide zijden van de vergelijking door 2.
x^{2}-\frac{11}{2}x=\frac{40}{2}
Delen door 2 maakt de vermenigvuldiging met 2 ongedaan.
x^{2}-\frac{11}{2}x=20
Deel 40 door 2.
x^{2}-\frac{11}{2}x+\left(-\frac{11}{4}\right)^{2}=20+\left(-\frac{11}{4}\right)^{2}
Deel -\frac{11}{2}, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{11}{4} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{11}{4} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16}=20+\frac{121}{16}
Bereken de wortel van -\frac{11}{4} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16}=\frac{441}{16}
Tel 20 op bij \frac{121}{16}.
\left(x-\frac{11}{4}\right)^{2}=\frac{441}{16}
Factoriseer x^{2}-\frac{11}{2}x+\frac{121}{16}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{11}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{441}{16}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{11}{4}=\frac{21}{4} x-\frac{11}{4}=-\frac{21}{4}
Vereenvoudig.
x=8 x=-\frac{5}{2}
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{11}{4} op.