Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor x (complex solution)
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

16^{x}=64
Gebruik de regels voor exponenten en logaritmen bij het oplossen van de vergelijking.
\log(16^{x})=\log(64)
Neem de logaritme van beide kanten van de vergelijking.
x\log(16)=\log(64)
De logaritme van een getal dat tot een bepaalde macht is verheven, is deze macht maal de logaritme van het getal.
x=\frac{\log(64)}{\log(16)}
Deel beide zijden van de vergelijking door \log(16).
x=\log_{16}\left(64\right)
Met de formule voor het wijzigen van het grondtal \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right).