Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Trek aan beide kanten 3x^{2} af.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Combineer 10x^{2} en -3x^{2} om 7x^{2} te krijgen.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Voeg 10x toe aan beide zijden.
7x^{2}+20x+8=11
Combineer 10x en 10x om 20x te krijgen.
7x^{2}+20x+8-11=0
Trek aan beide kanten 11 af.
7x^{2}+20x-3=0
Trek 11 af van 8 om -3 te krijgen.
a+b=20 ab=7\left(-3\right)=-21
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als 7x^{2}+ax+bx-3. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,21 -3,7
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b positief is, heeft het positieve getal een grotere absolute waarde dan het negatieve getal. Alle paren met gehele getallen die een product -21 geven weergeven.
-1+21=20 -3+7=4
Bereken de som voor elk paar.
a=-1 b=21
De oplossing is het paar dat de som 20 geeft.
\left(7x^{2}-x\right)+\left(21x-3\right)
Herschrijf 7x^{2}+20x-3 als \left(7x^{2}-x\right)+\left(21x-3\right).
x\left(7x-1\right)+3\left(7x-1\right)
Factoriseer x in de eerste en 3 in de tweede groep.
\left(7x-1\right)\left(x+3\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term 7x-1 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=\frac{1}{7} x=-3
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u 7x-1=0 en x+3=0 op.
10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Trek aan beide kanten 3x^{2} af.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Combineer 10x^{2} en -3x^{2} om 7x^{2} te krijgen.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Voeg 10x toe aan beide zijden.
7x^{2}+20x+8=11
Combineer 10x en 10x om 20x te krijgen.
7x^{2}+20x+8-11=0
Trek aan beide kanten 11 af.
7x^{2}+20x-3=0
Trek 11 af van 8 om -3 te krijgen.
x=\frac{-20±\sqrt{20^{2}-4\times 7\left(-3\right)}}{2\times 7}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 7 voor a, 20 voor b en -3 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-20±\sqrt{400-4\times 7\left(-3\right)}}{2\times 7}
Bereken de wortel van 20.
x=\frac{-20±\sqrt{400-28\left(-3\right)}}{2\times 7}
Vermenigvuldig -4 met 7.
x=\frac{-20±\sqrt{400+84}}{2\times 7}
Vermenigvuldig -28 met -3.
x=\frac{-20±\sqrt{484}}{2\times 7}
Tel 400 op bij 84.
x=\frac{-20±22}{2\times 7}
Bereken de vierkantswortel van 484.
x=\frac{-20±22}{14}
Vermenigvuldig 2 met 7.
x=\frac{2}{14}
Los nu de vergelijking x=\frac{-20±22}{14} op als ± positief is. Tel -20 op bij 22.
x=\frac{1}{7}
Vereenvoudig de breuk \frac{2}{14} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
x=-\frac{42}{14}
Los nu de vergelijking x=\frac{-20±22}{14} op als ± negatief is. Trek 22 af van -20.
x=-3
Deel -42 door 14.
x=\frac{1}{7} x=-3
De vergelijking is nu opgelost.
10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Trek aan beide kanten 3x^{2} af.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Combineer 10x^{2} en -3x^{2} om 7x^{2} te krijgen.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Voeg 10x toe aan beide zijden.
7x^{2}+20x+8=11
Combineer 10x en 10x om 20x te krijgen.
7x^{2}+20x=11-8
Trek aan beide kanten 8 af.
7x^{2}+20x=3
Trek 8 af van 11 om 3 te krijgen.
\frac{7x^{2}+20x}{7}=\frac{3}{7}
Deel beide zijden van de vergelijking door 7.
x^{2}+\frac{20}{7}x=\frac{3}{7}
Delen door 7 maakt de vermenigvuldiging met 7 ongedaan.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\left(\frac{10}{7}\right)^{2}=\frac{3}{7}+\left(\frac{10}{7}\right)^{2}
Deel \frac{20}{7}, de coëfficiënt van de x term door 2 om \frac{10}{7} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van \frac{10}{7} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}=\frac{3}{7}+\frac{100}{49}
Bereken de wortel van \frac{10}{7} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}=\frac{121}{49}
Tel \frac{3}{7} op bij \frac{100}{49} door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers op te tellen. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
\left(x+\frac{10}{7}\right)^{2}=\frac{121}{49}
Factoriseer x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{10}{7}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{121}{49}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x+\frac{10}{7}=\frac{11}{7} x+\frac{10}{7}=-\frac{11}{7}
Vereenvoudig.
x=\frac{1}{7} x=-3
Trek aan beide kanten van de vergelijking \frac{10}{7} af.