Skip to main content
$-\exponential{x}{2} - x - 1 = 0 $
Oplossen voor x (complex solution)
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-x^{2}-x-1=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4\left(-1\right)\left(-1\right)}}{2\left(-1\right)}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer -1 voor a, -1 voor b en -1 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1+4\left(-1\right)}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig -4 met -1.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig 4 met -1.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{-3}}{2\left(-1\right)}
Tel 1 op bij -4.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{3}i}{2\left(-1\right)}
Bereken de vierkantswortel van -3.
x=\frac{1±\sqrt{3}i}{2\left(-1\right)}
Het tegenovergestelde van -1 is 1.
x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2}
Vermenigvuldig 2 met -1.
x=\frac{1+\sqrt{3}i}{-2}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2} op als ± positief is. Tel 1 op bij i\sqrt{3}.
x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2}
Deel 1+i\sqrt{3} door -2.
x=\frac{-\sqrt{3}i+1}{-2}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±\sqrt{3}i}{-2} op als ± negatief is. Trek i\sqrt{3} af van 1.
x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
Deel 1-i\sqrt{3} door -2.
x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2} x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}
De vergelijking is nu opgelost.
-x^{2}-x-1=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
-x^{2}-x-1-\left(-1\right)=-\left(-1\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 1 op.
-x^{2}-x=-\left(-1\right)
Als u -1 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
-x^{2}-x=1
Trek -1 af van 0.
\frac{-x^{2}-x}{-1}=\frac{1}{-1}
Deel beide zijden van de vergelijking door -1.
x^{2}+\frac{-1}{-1}x=\frac{1}{-1}
Delen door -1 maakt de vermenigvuldiging met -1 ongedaan.
x^{2}+x=\frac{1}{-1}
Deel -1 door -1.
x^{2}+x=-1
Deel 1 door -1.
x^{2}+x+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=-1+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}
Deel 1, de coëfficiënt van de x term door 2 om \frac{1}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van \frac{1}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}+x+\frac{1}{4}=-1+\frac{1}{4}
Bereken de wortel van \frac{1}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}+x+\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}
Tel -1 op bij \frac{1}{4}.
\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}=-\frac{3}{4}
Factoriseer x^{2}+x+\frac{1}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{3}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}i}{2} x+\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{3}i}{2}
Vereenvoudig.
x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2} x=\frac{-\sqrt{3}i-1}{2}
Trek aan beide kanten van de vergelijking \frac{1}{2} af.