Skip to main content
$-\exponential{3}{4} - 4 \exponential{(-3)}{3} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

-81-4\left(-3\right)^{3}
Bereken 3 tot de macht van 4 en krijg 81.
-81-4\left(-27\right)
Bereken -3 tot de macht van 3 en krijg -27.
-81-\left(-108\right)
Vermenigvuldig 4 en -27 om -108 te krijgen.
-81+108
Het tegenovergestelde van -108 is 108.
27
Tel -81 en 108 op om 27 te krijgen.