Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor v
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-2\times 4=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Variabele v kan niet gelijk zijn aan -3 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 2\left(v+3\right), de kleinste gemeenschappelijke noemer van v+3,2v+6.
-8=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Vermenigvuldig -2 en 4 om -8 te krijgen.
-8=-5+6\left(v+3\right)
Vermenigvuldig 2 en 3 om 6 te krijgen.
-8=-5+6v+18
Gebruik de distributieve eigenschap om 6 te vermenigvuldigen met v+3.
-8=13+6v
Tel -5 en 18 op om 13 te krijgen.
13+6v=-8
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
6v=-8-13
Trek aan beide kanten 13 af.
6v=-21
Trek 13 af van -8 om -21 te krijgen.
v=\frac{-21}{6}
Deel beide zijden van de vergelijking door 6.
v=-\frac{7}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{-21}{6} tot de kleinste termen door 3 af te trekken en weg te strepen.