Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor v
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-\left(\frac{2}{3}v-\frac{4}{3}\right)\times 3=-6+2\left(v-2\right)
Variabele v kan niet gelijk zijn aan 2 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 2\left(v-2\right).
-\left(2v-4\right)=-6+2\left(v-2\right)
Gebruik de distributieve eigenschap om \frac{2}{3}v-\frac{4}{3} te vermenigvuldigen met 3.
-2v+4=-6+2\left(v-2\right)
Zoek het tegenovergestelde van elke term om het tegenovergestelde van 2v-4 te krijgen.
-2v+4=-6+2v-4
Gebruik de distributieve eigenschap om 2 te vermenigvuldigen met v-2.
-2v+4=-10+2v
Trek 4 af van -6 om -10 te krijgen.
-2v+4-2v=-10
Trek aan beide kanten 2v af.
-4v+4=-10
Combineer -2v en -2v om -4v te krijgen.
-4v=-10-4
Trek aan beide kanten 4 af.
-4v=-14
Trek 4 af van -10 om -14 te krijgen.
v=\frac{-14}{-4}
Deel beide zijden van de vergelijking door -4.
v=\frac{7}{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{-14}{-4} tot de kleinste termen door -2 af te trekken en weg te strepen.