Overslaan en naar de inhoud gaan
left parenthesis, 15, slash, 3, point, 6, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{150}{36}
Vergroot \frac{15}{3.6} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 10.
\frac{25}{6}
Vereenvoudig de breuk \frac{150}{36} tot de kleinste termen door 6 af te trekken en weg te strepen.