Skip to main content
$\exponential{(x - 5)}{2} - 9 = 0 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}-10x+25-9=0
Gebruik het binomium van Newton \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} om \left(x-5\right)^{2} uit te breiden.
x^{2}-10x+16=0
Trek 9 af van 25 om 16 te krijgen.
a+b=-10 ab=16
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u x^{2}-10x+16 met de formule x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right). Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-16 -2,-8 -4,-4
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 16 geven weergeven.
-1-16=-17 -2-8=-10 -4-4=-8
Bereken de som voor elk paar.
a=-8 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -10 geeft.
\left(x-8\right)\left(x-2\right)
Herschrijf de gefactoriseerde expressie \left(x+a\right)\left(x+b\right) met de verkregen waarden.
x=8 x=2
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-8=0 en x-2=0 op.
x^{2}-10x+25-9=0
Gebruik het binomium van Newton \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} om \left(x-5\right)^{2} uit te breiden.
x^{2}-10x+16=0
Trek 9 af van 25 om 16 te krijgen.
a+b=-10 ab=1\times 16=16
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+16. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-16 -2,-8 -4,-4
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 16 geven weergeven.
-1-16=-17 -2-8=-10 -4-4=-8
Bereken de som voor elk paar.
a=-8 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -10 geeft.
\left(x^{2}-8x\right)+\left(-2x+16\right)
Herschrijf x^{2}-10x+16 als \left(x^{2}-8x\right)+\left(-2x+16\right).
x\left(x-8\right)-2\left(x-8\right)
Factoriseer x in de eerste en -2 in de tweede groep.
\left(x-8\right)\left(x-2\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-8 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=8 x=2
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-8=0 en x-2=0 op.
x^{2}-10x+25-9=0
Gebruik het binomium van Newton \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} om \left(x-5\right)^{2} uit te breiden.
x^{2}-10x+16=0
Trek 9 af van 25 om 16 te krijgen.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{\left(-10\right)^{2}-4\times 16}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, -10 voor b en 16 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-4\times 16}}{2}
Bereken de wortel van -10.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-64}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 16.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{36}}{2}
Tel 100 op bij -64.
x=\frac{-\left(-10\right)±6}{2}
Bereken de vierkantswortel van 36.
x=\frac{10±6}{2}
Het tegenovergestelde van -10 is 10.
x=\frac{16}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{10±6}{2} op als ± positief is. Tel 10 op bij 6.
x=8
Deel 16 door 2.
x=\frac{4}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{10±6}{2} op als ± negatief is. Trek 6 af van 10.
x=2
Deel 4 door 2.
x=8 x=2
De vergelijking is nu opgelost.
x^{2}-10x+25-9=0
Gebruik het binomium van Newton \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} om \left(x-5\right)^{2} uit te breiden.
x^{2}-10x+16=0
Trek 9 af van 25 om 16 te krijgen.
x^{2}-10x=-16
Trek aan beide kanten 16 af. Een waarde afgetrokken van nul retourneert de bijbehorende negatie.
x^{2}-10x+\left(-5\right)^{2}=-16+\left(-5\right)^{2}
Deel -10, de coëfficiënt van de x term door 2 om -5 op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -5 toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-10x+25=-16+25
Bereken de wortel van -5.
x^{2}-10x+25=9
Tel -16 op bij 25.
\left(x-5\right)^{2}=9
Factoriseer x^{2}-10x+25. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-5\right)^{2}}=\sqrt{9}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-5=3 x-5=-3
Vereenvoudig.
x=8 x=2
Tel aan beide kanten van de vergelijking 5 op.