Skip to main content
$\exponential{(x + y)}{2} = 5 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x+y=\sqrt{5} x+y=-\sqrt{5}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x+y-y=\sqrt{5}-y x+y-y=-\sqrt{5}-y
Trek aan beide kanten van de vergelijking y af.
x=\sqrt{5}-y x=-\sqrt{5}-y
Als u y aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
x=-y+\sqrt{5}
Trek y af van \sqrt{5}.
x=-y-\sqrt{5}
Trek y af van -\sqrt{5}.
x=-y+\sqrt{5} x=-y-\sqrt{5}
De vergelijking is nu opgelost.
y+x=\sqrt{5} y+x=-\sqrt{5}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
y+x-x=\sqrt{5}-x y+x-x=-\sqrt{5}-x
Trek aan beide kanten van de vergelijking x af.
y=\sqrt{5}-x y=-\sqrt{5}-x
Als u x aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
y=-x+\sqrt{5}
Trek x af van \sqrt{5}.
y=-x-\sqrt{5}
Trek x af van -\sqrt{5}.
y=-x+\sqrt{5} y=-x-\sqrt{5}
De vergelijking is nu opgelost.