Overslaan en naar de inhoud gaan
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-10t^{2}-7t+5+4t-3
Combineer -2t^{2} en -8t^{2} om -10t^{2} te krijgen.
-10t^{2}-3t+5-3
Combineer -7t en 4t om -3t te krijgen.
-10t^{2}-3t+2
Trek 3 af van 5 om 2 te krijgen.
factor(-10t^{2}-7t+5+4t-3)
Combineer -2t^{2} en -8t^{2} om -10t^{2} te krijgen.
factor(-10t^{2}-3t+5-3)
Combineer -7t en 4t om -3t te krijgen.
factor(-10t^{2}-3t+2)
Trek 3 af van 5 om 2 te krijgen.
-10t^{2}-3t+2=0
Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{\left(-3\right)^{2}-4\left(-10\right)\times 2}}{2\left(-10\right)}
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-4\left(-10\right)\times 2}}{2\left(-10\right)}
Bereken de wortel van -3.
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+40\times 2}}{2\left(-10\right)}
Vermenigvuldig -4 met -10.
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+80}}{2\left(-10\right)}
Vermenigvuldig 40 met 2.
t=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{89}}{2\left(-10\right)}
Tel 9 op bij 80.
t=\frac{3±\sqrt{89}}{2\left(-10\right)}
Het tegenovergestelde van -3 is 3.
t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20}
Vermenigvuldig 2 met -10.
t=\frac{\sqrt{89}+3}{-20}
Los nu de vergelijking t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20} op als ± positief is. Tel 3 op bij \sqrt{89}.
t=\frac{-\sqrt{89}-3}{20}
Deel 3+\sqrt{89} door -20.
t=\frac{3-\sqrt{89}}{-20}
Los nu de vergelijking t=\frac{3±\sqrt{89}}{-20} op als ± negatief is. Trek \sqrt{89} af van 3.
t=\frac{\sqrt{89}-3}{20}
Deel 3-\sqrt{89} door -20.
-10t^{2}-3t+2=-10\left(t-\frac{-\sqrt{89}-3}{20}\right)\left(t-\frac{\sqrt{89}-3}{20}\right)
Factoriseer de oorspronkelijke expressie met behulp van ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Vervang x_{1} door \frac{-3-\sqrt{89}}{20} en x_{2} door \frac{-3+\sqrt{89}}{20}.