Skip to main content
$\exponential{(\fraction{2}{3} + \fraction{4}{6})}{2} * \fraction{\exponential{6}{2}}{\exponential{12}{2}} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\right)^{2}\times \left(\frac{6^{2}}{12^{2}}\right)
Vereenvoudig de breuk \frac{4}{6} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
\left(\frac{4}{3}\right)^{2}\times \left(\frac{6^{2}}{12^{2}}\right)
Tel \frac{2}{3} en \frac{2}{3} op om \frac{4}{3} te krijgen.
\frac{16}{9}\times \left(\frac{6^{2}}{12^{2}}\right)
Bereken \frac{4}{3} tot de macht van 2 en krijg \frac{16}{9}.
\frac{16}{9}\times \left(\frac{36}{12^{2}}\right)
Bereken 6 tot de macht van 2 en krijg 36.
\frac{16}{9}\times \left(\frac{36}{144}\right)
Bereken 12 tot de macht van 2 en krijg 144.
\frac{16}{9}\times \left(\frac{1}{4}\right)
Vereenvoudig de breuk \frac{36}{144} tot de kleinste termen door 36 af te trekken en weg te strepen.
\frac{4}{9}
Vermenigvuldig \frac{16}{9} en \frac{1}{4} om \frac{4}{9} te krijgen.