Skip to main content
$\exponential{(y)}{2} = \exponential{(x)}{3} - 4 x $
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Delen

y=\sqrt{x^{3}-4x} y=-\sqrt{x^{3}-4x}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
y^{2}-x^{3}=-4x
Trek aan beide kanten x^{3} af.
y^{2}-x^{3}+4x=0
Voeg 4x toe aan beide zijden.
y^{2}+4x-x^{3}=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze, met een x^{2}-term maar geen x-term, kunnen wel worden opgelost met behulp van de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, zodra ze zijn overgezet naar de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0.
y=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(4x-x^{3}\right)}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, 0 voor b en 4x-x^{3} voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
y=\frac{0±\sqrt{-4\left(4x-x^{3}\right)}}{2}
Bereken de wortel van 0.
y=\frac{0±\sqrt{4x^{3}-16x}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 4x-x^{3}.
y=\frac{0±2\sqrt{x^{3}-4x}}{2}
Bereken de vierkantswortel van -16x+4x^{3}.
y=\sqrt{x^{3}-4x}
Los nu de vergelijking y=\frac{0±2\sqrt{x^{3}-4x}}{2} op als ± positief is.
y=-\sqrt{x^{3}-4x}
Los nu de vergelijking y=\frac{0±2\sqrt{x^{3}-4x}}{2} op als ± negatief is.
y=\sqrt{x^{3}-4x} y=-\sqrt{x^{3}-4x}
De vergelijking is nu opgelost.