Skip to main content
$\exponential{(x)}{4} - 8 \exponential{(x)}{2} - 4 = 0 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

t^{2}-8t-4=0
Vervang t voor x^{2}.
t=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 1\left(-4\right)}}{2}
Alle vergelijkingen met de notatie ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Vervang a door 1, b door -8 en c door -4 in de kwadratische formule.
t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2}
Voer de berekeningen uit.
t=2\sqrt{5}+4 t=4-2\sqrt{5}
De vergelijking t=\frac{8±4\sqrt{5}}{2} oplossen wanneer ± plus en ± minteken is.
x=\frac{\sqrt{8\sqrt{5}+16}}{2} x=-\frac{\sqrt{8\sqrt{5}+16}}{2}
Sinds x=t^{2} worden de oplossingen verkregen door x=±\sqrt{t} te evalueren voor positieve t.