Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x^{2}-5x+6=0
Als u de ongelijkheid wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant. Kwadratische polynoom kan worden gefactoriseerd met de transformatie ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), waarbij x_{1} en x_{2} de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^{2}+bx+c=0 zijn.
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\times 1\times 6}}{2}
Alle vergelijkingen met de notatie ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Vervang a door 1, b door -5 en c door 6 in de kwadratische formule.
x=\frac{5±1}{2}
Voer de berekeningen uit.
x=3 x=2
De vergelijking x=\frac{5±1}{2} oplossen wanneer ± plus en ± minteken is.
\left(x-3\right)\left(x-2\right)<0
Herschrijf de ongelijkheid met behulp van de verkregen oplossingen.
x-3>0 x-2<0
Om het product negatief te kunnen x-3 en x-2 moeten de tegengestelde tekenen zijn. Bekijk de melding wanneer x-3 positief is en x-2 negatief is.
x\in \emptyset
Dit is onwaar voor elke x.
x-2>0 x-3<0
Bekijk de melding wanneer x-2 positief is en x-3 negatief is.
x\in \left(2,3\right)
De oplossing die voldoet aan beide ongelijkheden, is x\in \left(2,3\right).
x\in \left(2,3\right)
De uiteindelijke oplossing is de samenvoeging van de verkregen oplossingen.