Skip to main content
$\exponential{(x)}{2} = y $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Delen

x=\sqrt{y} x=-\sqrt{y}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x^{2}-y=0
Trek aan beide kanten y af.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(-y\right)}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, 0 voor b en -y voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\left(-y\right)}}{2}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{4y}}{2}
Vermenigvuldig -4 met -y.
x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2}
Bereken de vierkantswortel van 4y.
x=\sqrt{y}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2} op als ± positief is.
x=-\sqrt{y}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2} op als ± negatief is.
x=\sqrt{y} x=-\sqrt{y}
De vergelijking is nu opgelost.
y=x^{2}
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.