Skip to main content
$\exponential{(\fraction{15}{3.6})}{2} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\left(\frac{150}{36}\right)^{2}
Vergroot \frac{15}{3.6} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 10.
\left(\frac{25}{6}\right)^{2}
Vereenvoudig de breuk \frac{150}{36} tot de kleinste termen door 6 af te trekken en weg te strepen.
\frac{625}{36}
Bereken \frac{25}{6} tot de macht van 2 en krijg \frac{625}{36}.