Skip to main content
$\estwo{y = \exponential{x}{3} - 12 x + 8}{x = 2} $
Oplossen voor y, x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

y=2^{3}-12\times 2+8
Neem de eerste vergelijking. Voeg de bekende waarden van variabelen in de vergelijking in.
y=8-12\times 2+8
Bereken 2 tot de macht van 3 en krijg 8.
y=8-24+8
Vermenigvuldig -12 en 2 om -24 te krijgen.
y=-16+8
Trek 24 af van 8 om -16 te krijgen.
y=-8
Tel -16 en 8 op om -8 te krijgen.
y=-8 x=2
Het systeem is nu opgelost.