Skip to main content
$\estwo{x - 3 = y}{4 x = 37 + 3 x} $
Oplossen voor x, y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

4x-3x=37
Neem de tweede vergelijking. Trek aan beide kanten 3x af.
x=37
Combineer 4x en -3x om x te krijgen.
37-3=y
Neem de eerste vergelijking. Voeg de bekende waarden van variabelen in de vergelijking in.
34=y
Trek 3 af van 37 om 34 te krijgen.
y=34
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
x=37 y=34
Het systeem is nu opgelost.