Skip to main content
$\estwo{x + 15 = y}{4 x = y} $
Oplossen voor x, y
Tick mark Image
Grafiek

Delen

x+15-y=0
Neem de eerste vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15
Trek aan beide kanten 15 af. Een waarde afgetrokken van nul retourneert de bijbehorende negatie.
4x-y=0
Neem de tweede vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15,4x-y=0
Als u een vergelijkingenpaar wilt oplossen met behulp van substitutie, lost u eerst één van de vergelijkingen op voor één van de variabelen. Substitueer vervolgens het resultaat voor deze variabele in de andere vergelijking.
x-y=-15
Kies een van de vergelijkingen en los deze op voor x, door x te isoleren aan de linkerkant van het gelijkteken.
x=y-15
Tel aan beide kanten van de vergelijking y op.
4\left(y-15\right)-y=0
Substitueer y-15 voor x in de andere vergelijking: 4x-y=0.
4y-60-y=0
Vermenigvuldig 4 met y-15.
3y-60=0
Tel 4y op bij -y.
3y=60
Tel aan beide kanten van de vergelijking 60 op.
y=20
Deel beide zijden van de vergelijking door 3.
x=20-15
Vervang 20 door y in x=y-15. Omdat de resulterende vergelijking slechts één variabele bevat, kunt u x direct oplossen.
x=5
Tel -15 op bij 20.
x=5,y=20
Het systeem is nu opgelost.
x+15-y=0
Neem de eerste vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15
Trek aan beide kanten 15 af. Een waarde afgetrokken van nul retourneert de bijbehorende negatie.
4x-y=0
Neem de tweede vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15,4x-y=0
Herorden de vergelijkingen in de standaardvorm en gebruik vervolgens matrices om het systeem van vergelijkingen op te lossen.
\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Schrijf de vergelijkingen als matrices.
inverse(\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Vermenigvuldig de linkerkant van de vergelijking met de inverse matrix van \left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Het product van een matrix en zijn inverse is de eenheidsmatrix.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-1\\4&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Vermenigvuldig de matrices aan de linkerkant van het gelijkteken.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{-1}{-1-\left(-4\right)}&-\frac{-1}{-1-\left(-4\right)}\\-\frac{4}{-1-\left(-4\right)}&\frac{1}{-1-\left(-4\right)}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Voor de 2\times 2-matrix, \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right), is de inverse matrix \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right). De matrixvergelijking kan dus opnieuw worden geschreven als een matrixvermenigvuldigingsprobleem.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{4}{3}&\frac{1}{3}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}-15\\0\end{matrix}\right)
Voer de berekeningen uit.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{1}{3}\left(-15\right)\\-\frac{4}{3}\left(-15\right)\end{matrix}\right)
Vermenigvuldig de matrices.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}5\\20\end{matrix}\right)
Voer de berekeningen uit.
x=5,y=20
Herleid de matrixelementen x en y.
x+15-y=0
Neem de eerste vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15
Trek aan beide kanten 15 af. Een waarde afgetrokken van nul retourneert de bijbehorende negatie.
4x-y=0
Neem de tweede vergelijking. Trek aan beide kanten y af.
x-y=-15,4x-y=0
Als u wilt oplossen door eliminatie, moeten de coëfficiënten van een van de variabelen gelijk zijn in beide vergelijkingen, zodat de variabele wordt weggestreept wanneer de ene vergelijking wordt afgetrokken van de andere.
x-4x-y+y=-15
Trek 4x-y=0 af van x-y=-15 door gelijke termen aan elke kant van het gelijkteken af te trekken.
x-4x=-15
Tel -y op bij y. De termen -y en y worden tegen elkaar weggestreept. Hierdoor blijft er een oplosbare vergelijking met slechts één variabele over.
-3x=-15
Tel x op bij -4x.
x=5
Deel beide zijden van de vergelijking door -3.
4\times 5-y=0
Vervang 5 door x in 4x-y=0. Omdat de resulterende vergelijking slechts één variabele bevat, kunt u y direct oplossen.
20-y=0
Vermenigvuldig 4 met 5.
-y=-20
Trek aan beide kanten van de vergelijking 20 af.
y=20
Deel beide zijden van de vergelijking door -1.
x=5,y=20
Het systeem is nu opgelost.